Ziggur - Wat laat jij na op internet?

Notarissen

Het onderwerp nalatenschap is nauw gekoppeld aan notarissen. Ook digitale nalatenschap heeft de aandacht van een groot aantal notarissen in Nederland. Ziggur heeft een bijzondere band met deze beroepsgroep en ziet een belangrijke rol voor ze weggelegd in het veiligstellen van de wensen van Ziggur gebruikers.

Ziggur notarisregister
In het Ziggur notarisregister is vastgelegd welke personen een Ziggur account hebben. Dit register kunnen aangesloten notarissen raadplegen om te controleren of een persoon die overleden is een Ziggur account had waarin zijn of haar wensen aangaande de digitale nalatenschap zijn vastgelegd. Als dit zo is, dan kunt u aan Ziggur doorgeven dat deze persoon overleden is. Vervolgens zal Ziggur de wensen van de overleden persoon gaan uitvoeren.

Ziggur in het testament
Als Ziggur gebruikers de garantie willen dat hun wensen ook daadwerkelijk worden gehonoreerd, kunnen zij het feit dat ze een Ziggur account hebben vastleggen in een testament. Hierdoor zijn ze niet afhankelijk van hun vertrouwenspersonen of nabestaanden om Ziggur op de hoogte te stellen van hun overlijden. Ook kunnen je wensen door nabestaanden niet ter discussie worden gesteld.

Als gebruikers interesse hebben om dit te doen, nemen zij contact met Ziggur op. Ziggur helpt ze vervolgens om dit uit te voeren.

Meer informatie opvragen
Een steeds groeiend aantal notarissen is aangesloten bij Ziggur. Ben je notaris en wil je meer weten over Ziggur, laat het ons weten, dan sturen wij een Ziggur informatiepakket toe of nemen contact met je op. Wil je contact met ons opnemen, mail of bel Tamara van Witzenburg (info@ziggur.me – 023 5155076)

Je moet vandaag de dag als notaris ook over tools en kennis beschikken om digitale nalatenschappen af te wikkelen. Ook jonge mensen met online profielen overlijden; dat is de realiteit van vandaag. Daar is niets virtueel aan. Notarissen kunnen niet anders dan het initiatief Ziggur te omarmen en ‘embedden’ in hun dagelijkse praktijk.
mr J.D. Brouwer, kandidaat notaris Overveen

Activiteiten Ziggur binnen de notarisgroep
Ziggur heeft een aantal succesvolle notaris workshops georganiseerd over het fenomeen digitale nalatenschap. Hier zijn de mogelijkheden besproken om digitale nalatenschap in te lijven in de dagelijkse business van de notaris. Ben je notaris en wil je ook een workshop bijwonen of wil je een presentatie laten geven binnen een Ring of op jouw kantoor, neem dan contact met ons op.

Aangesloten notarissen
Wil je weten welke notarissen zijn aangesloten? Neem dan contact met ons op.

Ziggur © 2019