Ziggur - Wat laat jij na op internet?

Ziggur Privacy Statement

Ziggur voert de wensen van gebruikers met betrekking tot hun online identiteit uit op het moment dat zij overleden zijn. Om dit zo goed mogelijk te doen, heeft Ziggur een aantal gegevens van gebruikers en hun vertrouwenspersonen nodig.

De gegevens die gebruikers bij Ziggur achterlaten, worden nooit aan andere gebruikers van Ziggur getoond, ook niet als andere gebruikers van Ziggur vrienden of familie zijn. Ziggur is geen netwerk en legt ook geen relaties tussen verschillende Ziggur gebruikers. Wij verkopen, verhuren of leasen onze klantenlijsten nooit aan derden. Om onze services te kunnen blijven bieden, verstrekken we soms gegevens aan andere bedrijven die voor ons werken.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Ziggur

Ziggur vraagt elke gebruiker om de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens (Personal Identification Information)
  • Ziggur accountgegevens
  • Gegevens m.b.t. jouw online profielen bij sociale netwerken en andere websites
  • Gegevens m.b.t. je vertrouwenspersonen
  • Gegevens over het gebruik van de website

Ziggur slaat geen betalingsgegevens op.

Persoonsgegevens en Ziggur accountgegevens
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de dienst die Ziggur biedt, moet elke gebruiker een persoonlijk Ziggur account aanmaken. Hiervoor is het verplicht om een inlognaam en wachtwoord op te geven. Om later te kunnen verifiëren dat de gebruiker werkelijk deze persoon is, vragen we om een volledige naam op te geven, zoals deze geregistreerd staat in het bevolkingsregister. Daarnaast vragen we om woonadres, land, geboortedatum en –plaats van de gebruiker.

Online profielen bij sociale netwerken en andere websites
Om de wensen van gebruikers te kunnen uitvoeren, vragen we om de inlognamen bij sociale netwerken (zoals Twitter, Facebook of Hyves) en andere websites waar je een profiel kunt aanmaken (zoals Marktplaats, Youtube en Flickr). We vragen niet om wachtwoorden van deze profielen.

Bij elk opgegeven online profiel van een sociaal netwerk of een andere website vragen we de gebruiker aan te geven wat hij of zij wil dat daarmee gebeurt op het moment dat hij of zij overleden is. Gebruikers gaan expliciet akkoord met de Ziggur voorwaarden, waarin is opgenomen dat de acties van gebruikers geen inbreuk mogen doen op de rechten van anderen, waaronder rechten met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Van sociale netwerken en websites die nog niet zijn opgenomen in de lijst van netwerken waar Ziggur een samenwerking mee heeft, vragen we gebruikers het webadres in te voeren.

Gegevens over vertrouwenspersonen
We vragen onze gebruikers om de e-mailadressen en namen van vertrouwenspersonen op te geven. Deze vertrouwenspersonen kunnen aan Ziggur doorgeven dat een gebruiker overleden is. Tevens kunnen zij door gebruikers opgegeven worden als persoon naar wie de lijst met wensen van de gebruiker na diens dood gestuurd zullen worden. Ziggur stuurt deze wensenlijst alleen naar vertrouwenspersonen als de gebruiker zelf aangegeven dat hij of zij dat wil. Bij een Ziggur Plus account worden alleen de wensen gestuurd met betrekking tot online profielen die niet zijn aangemerkt als ‘privé’.

Gegevens over het website gebruik
Daarnaast slaan wij van elke websitebezoeker (dus ook niet ingelogde bezoekers) tijdens het bezoek aan de website informatie op met betrekking tot het gebruik van de website (op welke manier benaderen zij de website, welke pagina’s bezoeken zij, op welke links klikken zij). Deze gegevens worden gebruikt als basis voor website statistieken, die Ziggur in staat stellen de website in de toekomst beter af te stemmen op de wensen van gebruikers. De website slaat instellingen en persoonlijke voorkeuren op van gebruikers die zijn ingelogd, ten behoeve van het gebruikersgemak.

Hoe lang bewaart Ziggur mijn gegevens?

Ziggur bewaart alle gegevens van gebruikers met een gratis Ziggur account tot een jaar nadat het bij Ziggur bekend is dat de persoon is overleden. Bij gebruikers met een Ziggur Plus account, worden de gegevens bewaard tot een half jaar nadat de wensen van de overleden persoon zijn uitgevoerd.

Bij het beëindigen van een account door de gebruiker zelf, worden alle gegevens van deze gebruiker direct na het beëindigen verwijderd.

Voor welke doeleinden zal Ziggur informatie over jou gebruiken?

Ziggur kan de persoonlijke informatie over gebruikers en vertrouwenspersonen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om met gebruikers te communiceren over Ziggur en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen dienst, zoals updates van de functionaliteit;
  • om het bericht dat gebruikers zijn overleden te kunnen controleren;
  • om de wensen van gebruikers uit te oefenen op het moment dat zij overleden zijn;
  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • om de diensten die Ziggur aanbiedt, te kunnen uitvoeren.

Op welke wijze beschermt Ziggur de jouw gegevens?

Ziggur neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Gebruikers kunnen hun eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen in hun persoonlijke Ziggur account. Als je wilt weten welke gegevens Ziggur over je heeft vastgelegd of als je als gebruiker gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kunt veranderen, dan kun je een vraag stellen via ons contactformulier.

Mogen minderjarigen gebruik maken van Ziggur?

In beginsel mag iedereen gebruik maken van Ziggur en kan iedereen een Ziggur account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen twaalf (12) jaar zijn. Mocht je nog geen twaalf (12) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Ziggur account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je twaalf (12) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus keer regelmatig terug om het te bekijken. Belangrijke wijzigingen in ons Privacy Statement zullen wij onder Ziggur gebruikers verspreiden.

Wie is Ziggur?

Ziggur is een dienst van Calanza B.V., statutair gevestigd te Leiden, 3e Binnenvestgracht 23 C (KvK nummer 28086191). Calanza is te bereiken via 071-8889889 of via info@calanza.com. Voor vragen met betrekking tot Ziggur, kunt u telefonisch contact opnemen met Calanza of een e-mail sturen naar info@ziggur.me.

Vragen?

Privacy is een zeer belangrijk punt voor Ziggur. We horen het daarom graag als je er twijfels of vragen over hebt. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen.

Ziggur © 2019